God houdt van u

love

De hemelse Vader

In een wereld van veel onzekerheid, kunt u er zeker over één ding zijn: God weet alles over jou: alles wat je ooit hebt gedaan; alles wat je ooit hebt gezegd; en elke gedachte die je ooit hebt gehad. God, onze hemelse Vader, is de Schepper en Onderhouder van het universum. Hij schiep alle mensen, en voor ons zorgt en van ons houdt. Toen Adam en Eva, de eerste man en vrouw op aarde, gezondigd tegen God in de hof van Eden, God moest de mensheid te scheiden van Zichzelf. Hij deed dit omdat Hij heilig is en niet kan worden geassocieerd met de zonde.

Maar God was bedroefd te hebben om dit te doen, en omdat Hij van ons houdt, zet hij een plan in werking om de zondige mensheid terug naar zichzelf te brengen. “Want alzo lief heeft God de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16). Onze hemelse Vader gaf Zijn allemaal om te proberen en te herstellen van een relatie met ons.

Hij stuurde Zijn enige zoon Jezus Christus voor onze zonden op Zich te nemen en worden gestraft voor hen aan het kruis van Golgotha. Waarom deed hij dat? Hij deed het voor u en voor mij.

Jezus en U

Wie is Jezus, echt?

Bijna iedereen is het ermee eens dat Jezus Christus op aarde leefde 2000 jaar geleden. De Bijbel zegt dat Jezus Christus de Zoon van God in Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die gelooft, zal Hem niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Maar, nog steeds, veel mensen hebben nog steeds vragen over deze man die beweerde God te zijn.

Waar kwam Jezus vandaan?

Wie is Jezus Christus? Hij is Gods enige Zoon heeft gegeven, maar Hij kwam uit de troon van zijn vader naar de baarmoeder van een vrouw. Hij werd Zoon des mensen is dat wij zonen van God konden worden.

Hij werd verwekt door de Heilige Geest, en geboren uit een maagd. Hij leefde in armoede, en onbekend was buiten Nazareth. Hij had rijkdom noch invloed.

Hij legde Zijn paars gewaad voor toga van een boer. Hij was rijk, maar om onzentwil Hij arm geworden. Hij sliep in een ander is stabiel; Hij reed elkaars ezel; Hij werd begraven in een ander graf.

Wat deed Jezus op aarde?

Wie is Jezus Christus? De geschiedenis heeft nog nooit zo’n bekend als Hij. In de kinderschoenen, Hij schrok een koning. Als jongen, Hij verbaasde de theologen met Zijn kennis en wijsheid, want Zijn kennis was rechtstreeks van God.

In mannelijkheid, Hij heerste over de elementen en kalmeerde de woeste zee. Hij genas zonder medicijnen, en voedde duizenden van de lunch van een jongen. Zelfs demonen gehoorzaamden Hem en Hij gaf het leven terug aan degenen die dood waren.

Maar Hij leed en schade in het lichaam en de ziel van de toorn Gods tegen de zonde van het hele menselijke ras. Hij was veracht en van mensen. Hoewel Hij onschuldig was, werd hij veroordeeld door een civiele rechter en veroordeeld tot de dood aan het kruis.

Hoe heeft Jezus ‘leven invloed hebben op de wereld?

Door Zijn lijden en dood, betaalde hij volledig voor de zonden van allen die in Hem geloven. Hij heeft ons vrij van het bepaalde oordeel en de eeuwige verdoemenis van God, dat was op ons allemaal om te vallen.

Sommigen hebben hun leven voor anderen gegeven, en de grote mannen zijn gekomen en gegaan, maar Jezus Christus leeft voort. Herodes kon Hem niet doden. Satan kon hem niet stoppen. De dood kon Hem niet vernietigen. Het graf kon Hem niet vasthouden. Met volledig tevreden Gods volmaakte gerechtigheid, Hij overwon de dood en steeg op de derde dag zoals Hij zei dat Hij zou doen.

Wat gaat u doen over Jezus?

Bijna 2000 jaar geleden, God Zijn enige Zoon, Jezus Christus gezonden, naar de aarde om te lijden en te sterven voor de zonden van de mensheid. Als God dit niet had gedaan, zouden we allemaal moeten worden gestraft voor onze eigen zonden. De straf voor de zonde zelfs maar een zonde is de dood. De Bijbel zegt in Romeinen 6:23 dat “het loon van de zonde is de dood …”

Omdat Jezus Christus leed en voor uw zonden en voor mij stierf, Hij biedt nu een ieder van ons een gratis geschenk van eeuwig leven. God wil dat wij dit gratis geschenk te aanvaarden, zodat wanneer we sterven, kunnen we deze aarde te verlaten om te gaan wonen in de hemel met Hem eeuwig. Johannes 3: 17-18 zegt: “Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. ”

het Gebed

Als je bereid bent om Christus als je Verlosser te vertrouwen zijn en Jezus Christus ‘gratis geschenk van eeuwig leven te ontvangen, dan kunt u met mij bidden het volgende gebed:

Hemelse Vader, ik realiseer me dat ik een zondaar ben en dat ik tegen u gezondigd hebben. Om Jezus Christus, vergeef me van al mijn zonden. Ik geloof nu met heel mijn hart dat Jezus Christus stierf, werd begraven en stond weer voor mij. Here Jezus, kom in mijn hart, red mijn ziel, mijn leven veranderen, en vul mij met uw Heilige Geest vandaag en tot in eeuwigheid. Amen.

Hebt u dit gebed bidden?

Ja | Nee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s